You are currently viewing የክልል እና ከተማ አስተዳደር የብልጽግና ፓርቲ የሲቪልና ፖለቲካ ፓርቲዎች ዘርፍ አመራሮች ጉብኝት አካሄዱ

የክልል እና ከተማ አስተዳደር የብልጽግና ፓርቲ የሲቪልና ፖለቲካ ፓርቲዎች ዘርፍ አመራሮች ጉብኝት አካሄዱ

  • Post comments:0 Comments
የክልል እና ከተማ አስተዳደር የብልጽግና ፓርቲ የሲቪልና ፖለቲካ ፓርቲዎች ዘርፍ አመራሮች ጉብኝት አካሄዱ
በብልጽግና ፓርቲ ዋና ጽ/ቤት የሲቪልና ፖለቲካ ፓርቲዎች ዘርፍ አማካኝነት የተዘጋጀውና ከክልል እና ከተማ አስተዳደር የተወጣጡ የዘርፉ አመራሮች፣ የፌዴራል እና የክልል የወጣትና የሴት ሊግ አመራሮች በተገኙበት በአዳማ እና በወንጂ ጉብኝት አካሂደዋል፡፡
የብልጽግና ፓርቲ የሲቪልና ፖለቲካ ፓርቲዎች ዘርፍ የመጀመሪያው ሩብ ዓመት ግምገማ አንዱ አካል የሆነው የጉብኝት መርሐ ግብር ሲካሄድ በከተማ አስተዳደሩ እና በነዋሪው ህዝብ አማካኝነት የተሰሩ እና በመሰራት ላይ የሚገኙ ፕሮጀክቶች ተጎብኝተዋል፡፡
በጉብኝቱ የብልጽግና ፓርቲ የሲቪልና ፖለቲካ ፓርቲዎች ዘርፍ አቶ ፓል ቶትን ጨምሮ የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል፡፡
የብልጽግና ፓርቲ የሲቪልና ፖለቲካ ፓርቲዎች ዘርፍ የመጀመሪያው ሩብ ዓመት ግምገማ በነገው ዕለት ይካሄዳል፡፡

Leave a Reply